SIPEF en  PALMOLIEFABRICAGE

Société Internationale de Plantations et de Finance (Sipef) is opgericht in 1919 met als hoofddoel het promoten en managen van plantages die worden geëxploiteerd in zowel tropische als subtropische gebieden.

Het bedrijf ontwikkelde zich tot een agro-industriële groep met verwerkings- en transportfaciliteiten in Azië en Oceanië, Afrika en Zuid-Amerika. SIPEF beheerd belangrijke plantages met traditionele gewassen als rubber, thee en palmolie.

(info: www.sipef.be)


Een van de fabrieken van de SIPEF is de  palmoliefabriek Perlabian op Sumatra, Indonesië waar in vroeger dagen een 600mm smalspoornet voor het vervoer van de palmolietrossen zorgde. Du Croo & Brauns leverde loco No.369 naar de SIPEF te Antwerpen die de locomotief vanaf 1946 op de PT Tolan Tiga, Perlabian inzette. Hiernaast een foto van de locomotief aan het werk in op de sporen van de plantage of bij de fabriek te Perlabian. Wanneer de foto gemaakt is  ons niet helaas bekend.

(Foto: SIPEF)


Op palmolieplantages speelt smalspoor als vervoermiddel van oudsher een grote rol. Net als de suikerrietondernemingen op Java werden de  omvangrijke palmolieplantages ontsloten met uitgestrekte smalspoorbanen en de producten werden met speciale wagens vervoerd naar de grote fabrieken. Voor het transport werd gebruik gemaakt van stoomlocomotieven, later diesellocomotieven en zogenaamde oogstwagens, lorries met een rond gevorme bak die in de fabriek van de lorrie kon worden gehesen en worden geledigd in de palmoliemolens.

(foto: archief A. Bongaards)