RESTAURATIE

De restauratie in originele en bedrijfsvaardige toestand van Du Croo & Brauns No. 369 is zonder meer een regelrechte uitdaging! Restauraties van stoomlocomotieven en ander technisch erfgoed in Nederland en het buitenland hebben in het verleden echter aangetoond dat met enthousiasme, kennis en de nodige financiële middelen niets onmogelijk is! Gelukkig zijn er belangrijke delen van de locomotief bewaard, een behoorlijk aantal onderdelen en elementen van de locomotief zullen  echter compleet nieuw gemaakt of aangeschaft moeten worden. Of de ketel nog bruikbaar is zal alleen na inspectie duidelijk kunnen worden. Ook zal deze inspectie aantonen wat er precies aan onderdelen ontbreekt en in welke toestand de nog aanwezige delen zich bevinden. Aan de hand van de paar foto's van de locomotief in haar huidige toestand is al een en ander te zien, en kan al voorzichtig een voorlopige lijst van actiepunten opgesteld worden maar uiteraard pas na daadwerkelijke  inspectie van de locomotief kan een volledig beeld worden verkregen en een restauratieplan worden geschreven en een raming van de kosten worden gemaakt. Op dit moment zijn wij op zoek naar eventuele nog bestaande tekeningen van de locomotief.  Of we de originele tekeningen zullen vinden of niet, van de locomotief en van de nieuw te bouwen elementen zullen CAD tekeningen moeten worden gemaakt.

Het plan is om de locomotief op te delen in een aantal te restaureren, nieuw aan te maken of te herbouwen onderdelen, clusters of bouwgroepen. Deze groepen zijn:

1.  Het frame met trek- en remwerk wielen, assen en veerpaketten

2. De cilinders en drijfwerken

3. De ketel met alle leidingen en appendages

4. Het machinistenhuis

5. De tender