PARTICIPATIE

Wij zijn op zoek naar bedrijven en instanties die ons willen helpen dit prachtige project op de rails te krijgen en ons met raad en daad terzijde willen staan. Wij zijn op zoek naar partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de werkzaamheden die op de RESTAURATIEPAGINA opgesomd zijn en fondsen, bedrijven en particulieren die het project financieel kunnen ondersteunen. Wij zullen de komende tijd actief bedrijven en instanties aanschrijven en van onze plannen en ideeën op de hoogte stellen. Wij zullen versterkt in Amsterdam-Noord zoeken naar participanten vanwege de lokale industriële, sociale en culturele geschiedenis. Maar ook buiten Amsterdam zullen wij hopelijk partijen kunnen interesseren voor dit project. Mocht u na bezoek aan deze website enthousiast zijn geworden en een bijdrage willen leveren, op welke wijze dan ook, schroom dan niet om contact op te nemen via de CONTACTPAGINA

 

 

Een aantal bedrijven en personen hebben al toegezegd te willen deelnemen aan de verwezenlijking van dit project, of hebben al medewerking verleend, een hopelijk snel groeiende  lijst van deze bedrijven en personen vindt u hieronder:

SIPEF, Schoten (B)

SIPEF, PT Tolan Tiga, Sumatra (ID)

Tjalling Ament - Buren

Danny Kok - Rotterdam

Gerard de Graaf, Amersfoort

Raymond le Crois Projecten, Groningen

Decauville Spoorweg Museum, Amsterdam

Van der Holst Projectadvies, Amsterdam

Mechanisch Erfgoed Centrum, Dronten

 

Deze website had niet tot stand kunnen komen zonder hulp of informatie van onderstaande instanties, personen, websites en geschriften:

 

SIPEF, Schoten (B)

Du Croo & Brauns Locomotieven - Jan de Bruin, Amsterdam

Gemeentearchief Amsterdam

Henk Kolkman - www.industriespoor.nl